Arwerthiannau Stôr

store-sales
ARWERTHIANNAU GWARTHEG STÔR
BOB YN AIL WYTHNOS O FIS IONAWR I FIS AWST
A BOB WYTHNOS O FIS MEDI I FIS RHAGFYR

Gwneir catalog ar gyfer pob arwerthiant, a rhaid i’r manylion fod i law erbyn 4.00.p.m. ar y DYDD MAWRTH cyn y sêl


Ffurflen Entro ar gyfer Ffair Ddefaid Dydd Llun Awst 20 2018 – cliciwch yma

Ffurflen Entro ar gyfer Ffair Hyrddod Dydd Gwener Awst 24 2018 – cliciwch yma

Ffurflen Entro ar gyfer Arwerthiannau Gwartheg Stôr – cliciwch yma

 

ARWERTHIANNAU GWARTHEG IFANC A LLOEAU

BOB YN AIL DDYDD MERCHER

ARWERTHIANNAU DEFAID STÔR A BRIDIO

BOB DYDD LLUN AM 1.00 p.m.

ARWERTHIANNAU TYMHOROL O DDEFAID PEDIGRI
ARWERTHWYR SWYDDOGOL AR GYFER:
CYMDEITHAS DEFAID SUFFOLK GOGLEDD CYMRU
DEFAID CHEVIOT
CYMDEITHAS DEFAID CHAROLAIS GOGLEDD CYMRU
ARWERTHIANT DEFAID CWM PENNANT A CHWMYSTRADLLYN A’R CYLCH

 

 

 

Manylion Cyswllt

Canolfan Farchnad Bryncir Ltd 
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

[f] 01766 530828
[f] 01766 530829
[e] lwhbryncir@btconnect.com

 

Bookmark and Share

Calendr