Ein Gwaith

Sefydlwyd Canolfan Arwerthiant Bryncir ym mis Tachwedd 2001, ac mae’n un o’r cwmnïau arwerthu ieuengaf yn y wlad.
Ond mae gan safle Mart Bryncir yng Ngogledd Cymru draddodiad hir o arwerthiannau da byw amaethyddol a thir ac eiddo, oherwydd cynhaliwyd yr arwerthiant da byw cyntaf ar y safle ar 19 Mawrth 1920.

Bu’r mart ar gau dros dro ar ôl clwy’r traed a’r genau yn 2001. Ond ysgogodd hyn y gymuned amaethyddol leol i weithredu, a gyda chyfarwyddyd gan Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ac Undeb Amaethwyr Cymru, crëwyd Canolfan Arwerthiant Bryncir gyda’r bwriad o brynu’r safle gwreiddiol a chynhaliwyd yr arwerthiant cyntaf ar 4 Mawrth 2002.

 

Manylion Cyswllt

Canolfan Farchnad Bryncir Ltd 
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

[f] 01766 530828
[f] 01766 530829
[e] lwhbryncir@btconnect.com

 

Bookmark and Share

Calendr