Pwy ydi Pwy?


JOHN HUW HUGHES
CYFARWYDDWR / RHEOLWR ARIANNOL 

JOHN LLOYD WILLIAMS, MRICS CAAV MRAC
CYFARWYDDWR 

IOLO ELLIS
ARWERTHWR DA BYW (DEFAID)

IONA LLOYD ROBERTS
RHEOLWR SWYDDFA 

RHIAN JONES HUGHES
GORUCHWYLIWR SWYDDFA 


JOHN HUW HUGHES
CYFARWYDDWR / RHEOLWR ARIANNOL 

Fel Arwerthwr Da Byw arbenigol, mae’n delio â phob math o dda byw, ond yn bennaf â gwartheg, ynghyd ag arwerthiannau Fferm a Pheiriannau. Mae John hefyd yn arwain ein portffolio Gosod Tir.

Ffôn: 07780 705 836


JOHN LLOYD WILLIAMS, MRICS CAAV MRAC
CYFARWYDDWR 

Ers cymhwyso fel Syrfëwr Siartredig yn 1990 a dod yn aelod o Gymdeithas Ganolog  Priswyr Amaethyddol, mae John wedi arbenigo mewn gwaith proffesiynol gwledig gan gynnig ystod eang o wasanaethau sy’n cynnwys Prisio, Iawndal a Gwerthu eiddo preswyl a thir. Mae hefyd yn Arwerthwr Da Byw ac mae ei ddyletswyddau’n ymwneud yn bennaf â Gwartheg Stôr a Buchod Magu.

Ffôn: 07780 705 837


IOLO ELLIS
ARWERTHWR DA BYW (DEFAID) 

Ers ymuno â’r cwmni yn 2002, mae Iolo wedi hen sefydlu ei hun fel pennaeth yr adran ddefaid tew a stôr. Fel mab fferm, mae ganddo’r wybodaeth ymarferol angenrheidiol i roi cyngor gwybodus ar y farchnad. Yn ogystal â’r dyletswyddau Arwerthu, mae Iolo hefyd yn delio â’r Cynllun Taliad Sylfaenol, Gosod Tir a Cheisiadau am Iawndal gan Dŵr Cymru.  

Ffôn: 07747 620 082


IONA LLOYD ROBERTS
RHEOLWR SWYDDFA 

Ymunodd Iona â Chanolfan Arwerthiant Bryncir yn 2002. Mae ganddi brofiad helaeth gan ei bod wedi bod yn rhan o bob agwedd o waith Arwerthu dros y blynyddoedd. 

Ffôn: 07719 067 463


RHIAN JONES HUGHES
GORUCHWYLIWR SWYDDFA 

Ymunodd Rhian â Chanolfan Arwerthiant Bryncir yn 2004 ac mae wedi sefydlu ei hun fel cyswllt â’r gymuned amaethyddol gyda’i dyletswyddau bob dydd wrth redeg y farchnad.

Ffôn: 07769 919 821

 

 

 

Manylion Cyswllt

Canolfan Farchnad Bryncir Ltd 
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

[f] 01766 530828
[f] 01766 530829
[e] lwhbryncir@btconnect.com

 

Bookmark and Share

Calendr