Rheoli Busnes

LLOYD WILLIAMS & HUGHES

ARWERTHWYR, PRISWYR AC ASIANT TIR

Rydym yn cynnig y gwasanaethau proffesiynol canlynol:-

 

Gwerthu pob math o eiddo amaethyddol yn cynnwys:

  • Ffermydd cyfan
  • Tir
  • Tyddynnod
 

 

Pob math o waith prisio yn cynnwys:

  • Profiant
  • Materion Treth
  • Priodasol
  • Benthyca
 

Iawndal/gwaith Hawddfraint ar gyfer tir a brynwyd drwy bryniant gorfodol - Cwmnïau Nwy, Dŵr Cymru, Cynlluniau Ffyrdd a Scottish Power

Dim i’w golli- telir yr holl ffioedd gan yr Awdurdod caffael

Gosod Tir- Ystod lawn o Denantiaeth Busnes Fferm modern a Thrwyddedau

Materion Landlordiaid a Thenantiaid

Cynllun y Taliad Sylfaenol

 

Manylion Cyswllt

Canolfan Farchnad Bryncir Ltd 
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

[f] 01766 530828
[f] 01766 530829
[e] lwhbryncir@btconnect.com

 

Bookmark and Share

Calendr