Tenantiaeth Busnes Fferm

LLOYD WILLIAMS & HUGHES

ARWERTHWYR, PRISWYR AC ASIANT TIR

Rydym yn cynnig y gwasanaethau proffesiynol canlynol:
GWERTHU POB MATH O EIDDO AMAETHYDDOL YN CYNNWYS
FFERMYDD CYFAN, TIR A THYDDYNNOD

POB MATH O WAITH PRISIO
Profiant, Treth, Benthyca, Priodasol

IAWNDAL/HAWDDFRAINT ar gyfer tir a brynwyd drwy bryniant gorfodol -
Cwmnïau Nwy, Dŵr Cymru, Cynlluniau Ffyrdd a Scottish Power
Dim i’w golli – telir yr holl ffioedd gan yr Awdurdod caffael

GOSOD TIR – Ystod lawn o Denantiaeth Busnes Fferm a Chytundebau

MATERION LANDLORDIAID A THENANTIAID – MASNACHU CYNLLUN Y TALIAD SYLFAENOL

 

Manylion Cyswllt

Canolfan Farchnad Bryncir Ltd 
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

[f] 01766 530828
[f] 01766 530829
[e] lwhbryncir@btconnect.com

 

Bookmark and Share

Calendr