Welcome to Bryncir Auction Centre Ltd

Latest Catalogue

Click here to view the latest agriculture catalogue.

Click here for MARKET REPORTS

(Cymraeg yn unig)
Pencampwr y Biff yn yr Arwerthiant Nadolig.

Heffar Limousin gan Alun Elias, Hendre Cennin, Garndolbenmaen

Bulletin Board

MONDAY 20th AUGUST AT 1.00.P.M.

(Please note start time)

ANNUAL SALE OF 3,000 BREEDING EWES

Mainly yearlings - 800 Suff Mule, 800 Texel Mule, 600 Welsh Mule,

 400 Texel X, 250 Suff X, 110 Tregaron, 50 Aberfield, 50 Lleyn, 40 Cheviot, 30 Kerry Hill

ALSO AT 1.00.P.M. - WEEKLY SALE OF STORE LAMBS

Click here to see catalogue

_____________________________________________________________

500 FRIDAY 24th AUGUST at 12 noon 500

420 STOCK RAMS & 80 PEDIGREE FEMALES

from leading flocks across North Wales and beyond, a very popular multi breed sale viz:-

RAMS: 200 Texel, 120 Beltex, 60 Suffolk, 25 Charollais,

3 Cheviot, 3 Lleyn, 1 Dutch Texel

FEMALES: 30 Texel, 20 Beltex, 17 Lleyn, 8 Suffolk, 6 Charollais

ALL WORTHY OF INSPECTION

FEMALES AT 12 NOON FOLLOWED BY THE RAMS

Click here to see catalogue

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                  

 

NOTE CHANGE OF DATE!!!

SATURDAY 13th OCTOBER 2018

FARM DISPERSAL SALE AT TANRALLT, CLYNNOG FAWR, CAERNARFON

Further details to follow

________________________________________________________

Annwyl gynhyrchwr,

Yn dilyn cyfnod o dywydd heriol, mae'r rhan fwyaf o fusnesau yn teimlo rhyw fath o straen oherwydd diffyg porthiant, dwr neu laswellt.

Drwy siarad a chwi yn rheolaidd yn y Mart a thy draw, mae'n amlwg fod rhai yn cysidro gwerthu peth stoc yn gynt na'r arfer, ond yn bryderus a oes galw.

I'r perwyl hwn, rydym yn eich gwahodd i gysylltu a ni os yr ydych yn awyddus i werthu stoc, a'r bwriad fuasai arwain pawb at dyddiadau i gael cyfrif cryf er mwyn denu cwsmeriaid.

Bwriedir cynnal yr arwerthiant nesaf o wartheg stor a buchod a lloeau ar ddydd Llun y 13eg o Awst, a buasem yn ddiolchgar pe taech yn ein hysbysu o'ch stoc i'n galluogi i farchnata. Bydd yr arwerthiant canlynol ar y 3ydd o fis Medi, ac yna yn wythnosol o'r 17ed o Fedi ymlaen.

Edrych ymlaen i'r seli defaid, bydd y ffair ddefaid blynyddol i fogau bridio yn cael ei chynnal ar yr 20ed o Awst, a'r arwerthiant meheryn a defaid pedigree blynyddol ar y dydd Gwener canlynol, sef Awst y 24ain.

Wrth gwrs, mae arwerthiant wyn stor, defaid bridio a meheryn yn cael ei chynnal yn wythnosol bob dydd Llun, ac wyn tew, defaid lladd a swynogydd bob dydd Mercher.

Rydym yma i'ch gwasanaethu, ac mae'n harwerthwyr yn fwy na pharod i drafod eich anghenion.

John Huw Hughes- 07780705836

John Lloyd Williams- 07780705837

Iolo Ellis- 07747620082

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ABP BRYNCIR

Gyda tymor marchnata wyn cynar yn nesau gair bach i'ch hysbysu or newidiadau i GRID ABP.

Maent nawr yn talu ir .1kg agosaf (NID .5KG)   Pris cynnig ar uchafswm o 21KG (NID 22KG)

I weld y Grid llawn cliciwch yma

Am fwy o fanylion cysylltwch efo John Lloyd Williams 07780705837

__________________________________________________________________________________

FOR SALE - CLYNNOG FAWR, CAERNARFON

A 29.40 acre smallholding together with a range of modern and traditional buildings, derelict cottage and prefabricated cottage - as a whole or in 3 lots - Full details under Land/Property for sale

​______________________________________________________________________________

FOR SALE BY PRIVATE TREATY

19.78 ACRES OF LAND AT PENCAENEWYDD

_____________________________________________________________________________________

Featured Auctions and Services...

NEXT SALE OF FARM MACHINERY AND TOOLS: Saturday 11th August 2018
- click here

Livestock ~ for information about our next sale - click here

Property/Land~ Sales of all types of agricultural properties, for more details please click here

Rural Professional~ For details of the "Rural Professional" services we provide please click here

Contact Details

Bryncir Auction Centre Ltd 
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

[t] 01766 530828
[t] 01766 530829
[e] lwhbryncir@btconnect.com

 

Bookmark and Share

Calendar